Hello@animaartistmanagement.com


http://ariettadnb.com/

https://www.facebook.com/ariettamusicaz/

@ariettadnb (Instagram and Twitter)

Arietta


https://www.facebook.com/johnlukeirl/

@johnlukeirl (Instagram and Twitter)

Johnlukeirl


https://www.facebook.com/JackODMusic

@jackodmusic (Instagram and Twitter)

Jack of Diamonds


http://themayaspectra.com

https://www.facebook.com/themayaspectra/

@themayaspectra (Instagram and Twitter)

The Maya Spectra


http://seanraya.com/

https://www.facebook.com/SeanRayaMusic

@seanrayamusic (Instagram and Twitter)

Sean Raya